16. Frutti di pace e di cooperazione: frutti di pace